Kampanja Zato što volim Zadar2019-01-02T17:18:32+02:00

Project Description

Kampanja zato što volim Zadar

Grad Zadar angažirao nas je za osmišljavanje i dizajn materijala za kampanju razdvajanja otpada. Ideja je bila potaknuti građane na odgovornije ponašanje vezano uz otpad korištenjem afirmativnih tvrdnji. Zbog osobnog pristupa svatko se može prepoznati kao target kampanje. Krenuli smo od izrade dvaju infografika. Jedna infografika je korištenjem ključnih riječi ukazivala na prednosti razdvajanja otpada, dok je su drugoj pojašnjeni pojedini claimovi. Infografike su popraćene plakatima i dizajnom brošure u kojoj je objašnjen princip razdvajanja otpada. Također smo dizajnirali i web stranicu koja sadrži sve potrebne informacije koje građanima pomažu da usvoje naviku razdvajanja otpada.

Naša ponuda paketa zapravo je upakirano iskustvo, uspješan dizajn, kvalitetna produkcija i dobre cijene. Pojednostavili smo procese izrade kako bi klijent na najbolji način dobio odgovarajuću uslugu. Bez obzira na djelatnost, imamo rješenja za sve faze projekta od ideje do realizacije, a klijentima smo omogućili da se osjećaju ugodno i opušteno čak i prilikom provođenja najzahtevnijih dizajnerskih i organizacijskih projekata.