Dizajn vizuala Alfaplan

Koncept vizuala GRADIMO I RASTEMO kreće od pretpostavke da napredak pokreće i motivira ljude i time stvara nadahnuće kroz koje svi rastu. Dizajn podržava ideju strasti za građenjem, a koncept naglašava rast kroz gradnju. Vizuali su koncipirani tako da podržavaju vrijednosti tvrtke koje su izražene putem poruka. Koncept se razvija modularno, putem simbola i poruka tako da ga se može razvijati u više smjerova i koristiti za razne oblike komuniciranja. Uz osnovnu pojavnost (GRADIMO I RASTEMO) prikazano je nekoliko modula (kombinacija poruka i simbola).