Vizualni identitet SMJER ZA BUDUĆNOST – MODERNIZACIJA SUSTAVA

Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja predstavljena ovim vizualnim identitetom temelji se na sloganu Smjer za budućnost. Znak je sastavljen od elemenata koji sugeriraju smjer. Takav simbol označava promjenu kroz napredak, rast, razvoj… Time dolazimo do jakog simbola koji je afirmativan i podržava slogan Smjer za budućnost. Slogan se pojavljuje dominatno unutar logotipa i istaknut je crvenom bojom.