Vizualni identitet Hrvatske udruge za odnose s javnošću

U sklopu vizualnog identiteta dizajnirali smo logotip, izradili knjigu standarda i dizajn nagrade za najbolja ostvarenja na polju odnosa s javnošću. Ideja za dizajn logotipa bila je prenošenje informacije, dakle uspješna komunikacija. Koristili smo “speech bubbles” koji su povezani i na taj način smo sugerirali uspješnu komunikaciju.