Schauma Nature Moments kokos POS

Osmislili smo promo materijale za Schauma Nature Moments kokos. Materijali uključuju vizuale za kutiju sa šamponima, postere, shelfliner, stalke i wobbler.