Schauma Moj svijet kampanja POS

Vizuale smo oblikovali prema cilju kampanje koji ističe važnost obitelji.