Vizualizacija Modernizacije usavršavanja nastavnika (nerealizirano)

Dizajn je moderan, koloristički raznovrsan, čistih linija i jasne poruke. Glavni cilj projekta je modernizacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kroz stručno usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta. Vizual sugerira fokus, u čijem se centru nalazi slogan.