Project Description

Končar infografika

Infografika koja prikazuje Končarova top tržišta u 2019. godini, kao i prisutnost na profesionalnim konferencijama širom svijeta.