Edukativna kampanja “Invazivne vrste”, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Osmislili smo kampanju kojom se ukazuju na štetne učinke invazivnih stranih vrsta na bioraznolikost Hrvatske. Za logotip smo izradili ilustraciju koja na zabavan način predstavlja zastrašujuće stvorenje koje ujedno može biti biljka, riba ili životinja, a prijeteći se postavlja prema autohtonim vrstama. U sklopu projekta dizajnirali smo niz promotivnih i edukativnih materijala koji doprinose povećanju znanja o štetnim učincima stranih invazivnih vrsta u Hrvatskoj.