Dukat COP 2021.

Dukat je obilježio 110 godina posvećenosti domaćem mljekarstvu i potrošačima, te objavio deseti Izvještaj o odgovornom poslovanju u 2021. godini. Izgled izvještaja prati Dukatov novi vizualni identitet kojeg krasi orginalan, minimalistički i moderan dizajn sa karakterističnom kompozicijom i elementima krejon kruga, kapljice mlijeka i primarne plave boje.