Dukat Contact Newsletter

Contact je newsletter kojim se Dukat obraća svojim zaposlenicima. Nekoliko puta godišnje imamo priliku dizajnirati brošuru koja obuhvaća razne teme važne za funkcioniranje kompanije. Predstavljanje novih proizvoda dizajnira se s posebnom pažnjom, kao i rubrika aktivnosti zaposlenika u raznim sportskim udrugama unutar Dukata.