DuAdvisor kampanja vanjskog oglašavanja2019-01-22T16:16:53+02:00

Project Description

DuAdvisor kampanja vanjskog oglašavanja

DuAdvisor.hr je web aplikacija na kojoj se nalaze svi popusti, akcije i eventi iz Dubrovnika. Sadržaj se osim na web aplikaciji prikazuje na još nekoliko kanala, a to su LCD totem s dodirnim ekranom, pametni telefoni i Facebook stranica. Grafičke materijale koji prate aplikaciju smo dizajnirali s naglaskom na korisničku prirodu usluge. Plakati, citylight, rollupovi, brošura samo su neki od materijala koji smo dizajnirali. Ti grafički materijali upotpunjuju i objašnjavaju aplikaciju. Dizajn je atraktivan i sugestivan, a korisnici su na najbrži mogući način upoznati s mogućnostima aplikacije.

Naša ponuda paketa zapravo je upakirano iskustvo, uspješan dizajn, kvalitetna produkcija i dobre cijene. Pojednostavili smo procese izrade kako bi klijent na najbolji način dobio odgovarajuću uslugu. Bez obzira na djelatnost, imamo rješenja za sve faze projekta od ideje do realizacije, a klijentima smo omogućili da se osjećaju ugodno i opušteno čak i prilikom provođenja najzahtevnijih dizajnerskih i organizacijskih projekata.