Brošura o internoj komunikaciji za Ekonomski fakultet u Zagrebu

Dizajnirali smo brošuru o internoj komunikaciji u tvrtkama. Projekt je to Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Obzirom da je komunikacija u organizacijama prijenos informacija, ideja, stavova ili emocija od jedne osobe ili skupine drugoj osobi ili skupini, cilj je bio napraviti dizajnerski privlačnu brošuru koja će biti podjednako interesantna poslodavcima kao i zaposlenicima.