Beautiful Hair Days

Vizuali za Beautiful Hair Days obuhvaćaju više Schwarzkopf brandova, a POS materijali uključuju letke, postere, stalke, wobblere..