Web stranica Zato što volim Zadar

U sklopu projekta za grad Zadar dizajnirali smo i web stranicu koja sadrži sve potrebne informacije koje građanima pomažu da usvoje naviku razdvajanja otpada. Cjelokupna kampanja bazirala se na poticanju građana na odgovornije ponašanje vezano uz otpad.