Vizualizacija Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali sufinanciran je Europskim Strukturnim Investicijskim Fondom. Program uključuje prioritetne osi Zapošljavanje, Socijalno uključivanje, Obrazovanje i Dobro upravljanje. Vizual je izgrađen na ideji da je polazište ranije definiran logotip ESF, stilizirana vjetrenjača, iz koje se šire elementi. Početni element se oblikom i bojom podudara sa plavim elementom na logotipu ESF koji predstavlja EU. Ishodišni element se oblikom i bojom podudara sa crvenim elementom na logotipu ESF koji predstavlja Hrvatsku. Ta dva elementa povezana su sa četiri objekta u osnovnim bojama prioritetnih osi. Ti objekti se oblikom pretapaju tako da slijede zamišljeni niz koji povezuje oblike početnog i ishodišnog elementa i na taj način simbolizira korelaciju EU fondovi – Hrvatska.

Vizualizacija Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali predstavljena je knjigom grafičkih standarda te sadrži razradu i prikaz primjene vizuala u pretpostavljenom likovnom okruženju.

Prilikom dizajniranja raznih materijala vizual se može koristiti kao samostalan element, bez logotipa ESF.

Knjiga grafičkih standarda kao osnovna uputa i pokazatelj omogućuje svim korisnicima da na jednostavan i brz način nađu kvalitetna aplikativna rješenja.