Studijski centar za izobrazbu trenera

Prilikom oblikovanja logotipa stavili smo naglasak na mjerenju vremena, važnom aspektu trenerskog posla. Istaknuli smo simbol pokreta i dinamičnosti, te ga grafički povezali sa simbolom unutar logotipa Kineziološkog fakulteta.