OIKON vizualni identitet

Izradili smo vizualni identitet za Oikon. Koristeći različite motive u istoj grafičkoj kompoziciji postigli smo različitost i originalnost. Osmislili smo logotip i izradili knjigu standarda, brošuru, letke, memorandume, posjetnice i infografike.