Logo za projekt „1st Time Managerettes“

Dizajn logotipa za projekt namijenjen ženskim menadžerima i tehnologinjama u proizvodnji Dukata.