Izvještaj o napretku Dukat 2015

Dizajnirali smo četvrti izvještaj o napretku za tvrtku Dukat mliječna industrija d.d. Izvještaj o napretku svjedoči o primjeni i predanosti načelima prema propisanim ljestvicama na područjima ljudskih prava, uvjeta rada, zaštite okoliša i borbe protiv korupcije. Prilikom izrade koristili smo korporativne fotografije na kojima se nalaze zaposlenici Dukata u akciji.