Freestyle Libre aplikacija za Abbott

Aplikacija koja predstavlja način rada FreeStyle Libre sistema za mjerenje glukoze u krvi. Upotreba je predstavljena nizom slučajeva i statističkih podataka vezanih uz taj način provjere glukoze. Aplikacija je predviđena za rad na tablet uređajima.